Santa Gertrudis Sales

2019 Roma Heartland

Santa Gertrudis Sale Team

Lot 1 – Talgai Nike N44 (PS)

 

Lot 3- Talgai Nobby N40 (P)

 

Lot 4- Talgai Nugget N68 (P)

 

Lot 6- Talgai Nick N44

 

Lot 61- Talgai Norbert N6 (PS)

 

Lot 62- Talgai Norman N18 (P)

 

 

2019 Brisbane Valley

Sale Team

 

Lot 12- Talgai Navigator N122 (P)

 

Lot 43- Talgai Nico N24 (PS)